Voorwie

Voor wie?

Kom jij in aanmerking voor financiële steun?

De stichting biedt steun aan eigenaren van huisdieren die in financiële nood zitten en hun huisdier niet de noodzakelijke (medische) zorg kunnen geven die het nodig heeft. Zit men in of rond de armoedegrens, maakt men gebruik van de voedselbank of zit men in de schuldsanering dan kan men een beroep doen op onze stichting.

De stichting zal nooit financiële middelen verstrekken aan de huisdiereigenaren zelf, maar zal de dierenarts betalen, de voeding of bijvoorbeeld een crematie.

Wanneer helpt de stichting niet

Om budgettaire redenen kan de stichting helaas geen verzoeken in behandeling nemen die betrekking hebben op CT- en/of MRI-scans. De kosten van deze behandelingen en de nasleep ervan zijn dusdanig hoog dat wij onmogelijk in staat zijn deze te vergoeden.

Ook bij zwangerschap van je huisdier, vaccinaties, standaard castraties/sterilisaties en chippen kunnen wij aanvragen niet in behandeling nemen.

Als jouw huisdier korter dan 1 jaar in je bezit is, kun je geen hulpaanvraag indienen.

De stichting verleent geen hulp als tijdens of na een hulpaanvraag een nieuw huisdier is aangeschaft.

Mocht het dier al zorg hebben gehad dan kan men voor deze facturen geen aanvraag meer doen voor financiële ondersteuning.

N.B.:
De stichting behandelt uitsluitend hulpverzoeken die via Hulp aanvragen binnenkomen. Er kunnen geen aanvragen worden gedaan via telefoon of WhatsApp.

Voor wie pag bijgesneden 20

Steun ons en word donateur! Alvast hartelijk dank voor je gift!

Contact

Molenkamp  21
4171 BT Herwijnen

Anbi algemeen nut beogende instelling
Dierenlot2