Help als organisatie

Door een financiële bijdrage of een gift in natura kan de stichting zich voor nog meer dieren en mensen in nood sterk maken en veel leed voorkomen. Wil je een steentje bijdragen? Dan kan éénmalig, maar mag natuurlijk ook structureel, bijvoorbeeld maandelijks.

De stichting is altijd blij met donaties in de vorm van dierenvoeding, hulpmiddelen en medische middelen. Neem contact met ons op en samen kijken we hoe wij elkaar kunnen ondersteunen.

Wij hebben de ANBI-status, waardoor je periodieke giften, voor de duur van tenminste 5 jaar, van je inkomsten- of vennootschapsbelasting kunt aftrekken.

Klik hier voor informatie m.b.t. giften op de site van de Belastingdienst

Een donatie kun je overmaken op NL24 RABO 0364 5848 90 (BIC code RABONL2U) t.n.v. Stichting Sterk voor Dieren.

Hartelijk dank voor je hulp!

Hond